incanto vocale

Ontwerp van het logo en de website van InCanto Vocale, projectkoor onder leiding van Eva Vermeren.