gxp-connect

Ontwerp van de WordPress webstek voor GXP-Connect vzw waarin de beheersmodule voor organisaties wordt voorgesteld.