Health4Growth website

Health4Growth campagne

Health4Growth is een project voor de stimulering van vernieuwingen in de gezondheidszorg door een wisselwerking tussen regionale overheden en ondernemingen met de steun van de Europese Unie. Ontwerp van logo, sjablonen en website alsook een intranet voor de uitwisseling van ervaringen en informatie.